Zarząd i statut

Zarząd ROD "Tulipan"

 • Prezes -                       Jerzy Zając                             
 • Wiceprezes  ds. tech - vacat                                   (sprawy techniczne)
 • Sekretarz -                  Teresa Hanowicz                   (dokumentacja ogrodu)
 • Skarbnik -                    Bożena Alf                              (sprawy finansowe)
 • Gospodarz ogrodu -    Andrzej Mętel               
 • Gospodarz ogrodu -    Władyslaw Kiecenka
 • Członek -                     Ewa Haniszewska
 • Członek -                     Ireneusz Czekaj                     (sprawy techniczne, koszenie alejek)
 • Członek -                     Rafał Jazłowiecki                    (prowadzenie strony www.tulipanki.pl)

Komisja rewizyjna ROD "Tulipan"

 • Przewodniczący -Grzegorz Downar
 • Członek -Kazimierz Zmitrukiewicz
 • Członek - Grażyna Raczko

Społeczni instruktorzy ogrodowi

 • Kazimierz Cichoń
 • Jerzy Zając

Opiekun kroniki ogrodu

 • Bronisława Krotewicz

Uwaga:

Można wpłacać opłaty ogrodowe na konto ogrodu przez internet

nr konta  Bank BGŻ BNP Paribas S.A - 96203000451110000004173160