Galeria zdjęć

Nasz działkowiec na Kongresie Działkowców w Warszawie

Po nasilających się atakach ze strony żadnych terenów do zbijania swoich już i tak ogromnych fortun przedstwicieli niektórych partii politycznych nasze władze wreszcie podjęły udana próbe pokazania, czym i jaka siłe posiada nasz Związek. Obradujący w miesiącu lipcu 2009 roku w Warszawie I Kongres przyjął swoje stanowisko w sprawie zagrożeń funkcjonowania struktur organizacji. Trzeba jednak krytycznie stwiewrdzić, że sami nie jesteśmy bez winy. Ciągle nie możemy w pełni stworzyć struktur demokratycznych naszej organizacji. takie hasła jak kadencyjność władz, tajne głosowanie przy wyborach władz, zmiany w statucie w celu stworzenia naszej organizacji jako organizacji pozarządowej są nadla tylko pustymi hasłami. Jednak nie chcemy rewolucji, tylko ewolucji. Nie podoba nam się wiele spraw w naszej organizacji, ale chcemy je sami poprawić, a nie chcemy do tego celu pomocników w postaci działaczy pokroju Pana Kochanowskiego, czy posłów z niektórych partii.