Aktualności

29 czerwca 2015

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2015r.

    W dniu 25.04.2015r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Obecnych było 77 działkowiczów. Walne zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi. Pięcioletnia kadencja była bardzo udana dla naszego ogrodu.  W swoim sprawozdaniu Prezes zarządu przedstawił konkretne dane statystyczne zawierające rozliczenie finansow, które zostały przekazane na bydowę nowej infrastruktury i remont istniejącej. W w/w okresie 278 działkowców przepracowało 6357 godzin na rzecz swojego ogrodu. ROD "Tulipan" współpracuje z samorządem, p. europoseł Lidią geringer de Oedenberg, wieloma organizacjami pozarządowymi tj. klub "Carpe Diem", honorowi krwiodawcy, PCK, przedszkolami i szkołami oraz Uniwersytetem III wieku.

       Nasze zaangażowanie w obrone związku ogrodów zostało docenione zarówno przez okręg w Legnicy jak i Krajową radę PZD, czego dowodem jest odebrany w 2013r. w Warszawie na krajowych dniach działkowca odznaki  za " zasługi dla PZD".

       Największą wartością ogrodu są działkowicze, którzy mają największy wpływ na wszystkie nasze sukcesy. Działkowicze z roku na rok są coraz młodsi, gdyż młode pokolenie chce mieć i odpocząć na działce na "Tulipanie" po ciężkich trudach pracy. W ciągu kadencji 56 działkowiczów przyjęło nowe działki, to jest 34% ogólnej liczby działek.

        Działkowicze docenili dobre zarządzanie ogrodem, dlatego powierzyli czterem osobom z ustępującego zarządu te same funkcje, w tym prezesowi, v-ce prezesowi, skarbniczce i kosiarzowi oraz czterem nowym osobom.