Aktualności

3 kwietnia 2017

Walne Zebranie Sprawozdawcze 2017r.

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "TULIPAN" w Bolesławcu zawiadamia, że w dniu 22.04.2017r. w Domu Działkowca odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze. Początek obrad w I terminie o godz. 14.00.

W przypadku braku wymaganej ilości członków PZD zebranie odbędzie się w II terminie o godz. 14.30.

Zgodnie z & 62 ust.1 statutu PZD uchwały Walnego Zebrania odbytego w II terminie są ważne bez względu na liczbę członków PZD obecnych na zebraniu.

Materiały sprawozdawcze Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD "TULIPAN" udostępnione zostaną do wglądu członkom związku w dniu 15.04.2017r. w godz. 15.00-17.00 w zarządzie.

Zarząd ROD Tulipan