Aktualności

5 października 2014

Walne zebranie, które zadecyduje o przyszłości ogrodu

      W dniu 20 wrzesnia 2014 roku  wświetlicy Domu Działkowca odbyło się już  drugie w tym roku walne zebranie, tradycyjnie przypominamy przy tej okazji że jest to najwyższa władza w naszym ogrodzie, spełniająca funkcje uchwałodawcze. W tym przypadku zebrani mieli określić i zagłosować, czy ROD Tulipan zostanie w strukturach tworzonego Stowarzyszenia PZD, czy też rozpocznie samodzielny byt. Nalezy zaznaczyć, że oba rozwiązania mają swoje plusy i minusy. Niemniej jednak kol Zając przedstawił rzetelnie korzyści jakie płyną z działania w struktrach nowego Związku, a chętnych do wyprowadzenia Ogrodu i powołania do życia nowego Stowarzyszenia nie było.
     Po krótkiej dyskusji prowadzący zebranie zarządził głosowanie , wypadło ono bardzo pozytywnie dla koncepcji pozostania w szeregach PZD.
ROD Tulipan wejdzie w skład Nowego Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych.

      Mamy nadzieję, że podczas przygotowywanego Zjazdu delegaci zechcą zabrać wszystkie uwagi, wnioski, postulaty i umieszczą je w statucie nowej organizacji.
Bardzo potrzebna jest zmiana ordynacji wyborczej, tajność wyborów, zwiększenie samodzielności ogrodów, zmniejszenie nadmiernie rozbudowanej biurokracji.