Piszą o nas

19 lutego 2012

Podziękowanie od Krajowej Rady

  Polski Związek działkowców

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego

Tulipan w Bolesławcu

            W związku z aktywnym udziałem w badaniu :KIM SĄ POLSCY DZIAŁKOWCY W 2011 ROKU:, Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców składa państwu serdeczne podziękowanie.

           Okręgowe Zarządy PZD, oceniając zaangażowanie ogrodów biorących udział w badaniu, wytypowały w skali kraju 253 ogrody. Wśród wyróżnionych, znalazł się również Państwa Ogród. Związek po raz pierwszy, w tak wielkiej skali mógł dokonać analizy i oceny społeczności działkowej. Wykonanie tak wielkiej pracy byłoby niemożliwe bez państwa wysiłku i wzmożonej aktywności. Informacje uzyskane z tego badania prezentowane są w skróconej formie na stronie internetowej Krajowej Rady PZD oraz w Biuletynie Informacyjnym KR PZD.

            W miesiącu styczniu br. pełne opracowanie badania: KIM SĄ POLSCY DZIAŁKOWCY W 2011 ROK", zostanie przesłane do wszystkich zarządów ROD, a także zostanie przekazane władzom państwowym, samorządowym, posłom i senatorom RP.

           W aktualnej sytuacji PZD, będąc w przeddzień wyroku Trybunału Konstytucyjnego, wykorzystanie wyników przedmiotowego badania jest wielce istotne i pożądane. Badanie przedstawia istotne elementy socjologiczne społeczności działkowej oraz ukazuje, jaką rolę odgrywa działka w życiu rodzin działkowych. Badanie ma ogromne znaczenie dla aktualnej sytuacji Związku, jak i dla jego przyszłości. Zachęcamy wszystkie struktury PZD do korzystania z przedmiotowego badania w działaności statutowej oraz do kształtowania i poprawy wizerunku PZD.

Zważywszy na Państwa wkład i zaangażowanie Krajowa Rada jeszcze raz dziękuje, przesyłając zestaw publikacji ogrodniczych, celem wyposażenia bibliotek ogrodowych oraz trzy egzemplarze kalendarza trójdzielnego.

 

                                                                                                                     Prezes

                                                                                                       mgr.inż Eugeniusz Kondracki

 

 

Kim są działkowcy „Tulipana” w 2011 roku.

 

    Wśród członków ROD dominują kobiety-102 osoby (56,04%), mężczyzn jest 80, jest też mała grupa działkowców gdzie oboje są członkami Związku (19 małżeństw).

Średni wiek działkowców to 57 lat, a w tym

● do 25 lat-12 osób (6,6%)

●26-35 lat-12 osób (6,6%)

●36-50 kat-43 osoby (23,6 %)

●51-65 lat-82 osoby (45,1%)

●66-80 lat-26 osób (14,3%)

Powyżej 80 lat-7 osób (3,8%)

Struktura zatrudnienia

Osoby czynne zawodowo 75 osób (41,2%)

                       emeryci      79 osób (43,4%)

                       renciści      16 osób (8,8%)

                       bezrobotni   12 osób (6,6%)

Wykształcenie

Wykształcenie średnie posiada 5 osób  (35,7%)

                              zawodowe  58 osób (31,9%)

                              wyższe       21 osób  (11,5%)

                          podstawowe    38 osób (20,99%)

Miejsce zatrudnienia:

Pracownicy fizyczni                 38 osób  (50,7%)

                    biurowi                  31 osób (41,3%)

             handel, usługi                1 osoba (1,3%)

właściciele, dyrektorzy               5 osób  (6,7%)

 

Staż w Tulipanie

 Użytkownicy działek     21-30 lat   72 osoby (39,6%)

                                         do 10 lat   78 osób  (42,8%)

                                         10-20 lat    32 osoby 17,6%)

 

Użytkownicy działek, którzy użytkują działki od momentu powstania ogrodu tj od 1982 roku 

                                        40 osób

 

Działki w większości wykorzystywane są na cele uprawowe 120 działek (73,2%)

 W mniejszym stopniu służą one celom rekreacyjnym, służą do wypoczynku 20 (15,2%)

Natomiast najmniejsza grupa to działkowcy, którzy posiadają działki rekreacyjno-warzywne 19 osób (11,6%)