Poradniki

8 lipca 2010

Warto wiedzieć....

Czy małżonek wpisany w delaracji jest członkiem Związku?

Trzeba pamietać, że deklaracja jest dokumentem, w którym dana osoba wyraża chęćprzystąpienia do PZD. Dokumentem potwierdzającym członkostwo jest uchwała Zarządu ROD przyjmujaca w poczet członków Związku i przydzielająca w użytkowanie okreslona działkę. Zgodnie z paragrafem 13 Statutu PZD -przyjęcie w poczet członków  zwyczajnych i przydział działki w ROD nastepuje  na mocy uchwały zarządu ROD. Poprzez wypełnienie i złożenie deklaracji nie nabywa się członkostwa w w PZD. Dlatego wpisanie współmałżonka w deklaracji kandydata na członka Związku nie jest tożsame z uzyskaniem przez niego członkowstwa.